سد عجب‌شیر

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلي طرح

 • كارفرما: شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي
 •  مشاور: مهندسين مشاور بندآب
 • پيمانكار احداث ساختمانهاي پشتيباني: شركت مردق
 • پيمانكار احداث سد و تاسيسات وابسته: شركت كارادنيز
 • پيمانكار ساخت و نصب تجهيزات هيدرومكانيك: شركت فراديد ميهن
 • محل طرح:  استان آذربايجان شرقي 20 كيلومتري شمال‌شرقي عجب شير       

2- مشخصات فنی

 •  نوع سد: خاكي با هسته رسي ناتراوا
 • ارتفاع سد از كف رودخانه: 72 متر
 • طول و عرض تاج سد: 336 و 10 متر
 • حجم خاکریزی بدنه: 3میلیون متر مکعب
 • حجم كل مخزن: 40 ميليون مترمكعب
 • نوع سرریز: جانبي خارج از جسم سد با دهانه اوجي شكل بتنی
 • ظرفيت تخلیه سرریز: 1115 مترمكعب در ثانيه
 • نوع سیستم انحراف: يك تونل به قطر 3/5 متر و به طول 446 متر
 • ظرفیت انحراف: 125 مترمكعب در ثانيه