طرح آبرسانی به روستاهای زون اول استان مازندران

وضعیت پروژه: انجام نشده

تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب به روستاهاي استان مازندران در چهار زون مجزا تقسيم‌بندي شده است. "مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای زون اول استان مازندران" به اين مهندسين مشاور واگذار شده است.

زون اول مشتمل بر 6 شهرستان رامسر، تنکابن، عباس‌آباد، کلاردشت، چالوس و نوشهر، 13 بخش، 28 دهستان و 936 روستا می‌باشد.

ميزان گستردگی هر شهرستان و تعداد روستاهای آن در ادامه آورده شده است.