طرح آبرسانی زیرآب

وضعیت پروژه: انجام شده

  1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى مازندران
      • محل طرح: استان مازندران – منطقه‌ى شهرستان سوادكوه
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلی: تأمين آب شرب بهداشتى مورد نياز شهرهاى زيرآب و شيرگاه و محلات اقمارى و برخى از روستاهاى مسير خط انتقال
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1374 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1376 تا سال 1382
 2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: چشمه‌هاى گلناب‌دره و كن‌نعره واقع در 35 كيلومترى غرب شهر زيرآب
      • نقطه‌ى تحويل آب: شهر زيرآب
      • سال هدف طرح: سال 1400
      • ظرفيت خط انتقال: 190 ليتر بر ثانيه
      • نحوه‌ى انتقال: ثقلى با اختلاف تراز حدود 1500متر
      • اجزاى اصلى طرح:
      - سيستم آبگيری: آبگير طرح شامل سازه آبگير، ديوار آب‌بند، فيلتر بالادست و لوله‌هاى آبگيرى، به نحوى در زير بستر دره گلناب‌دره تعبيه گرديده است كه آب چشمه‌هاى مذكور را از لايه‌هاى زيرزمينى و بدون نياز به تصفيه گرفته و به سيستم انتقال وارد نمايد.
      - مخزن جمع‌آوری:‌ مخزن جمع‌آورى در پايين‌دست سازه آبگير، نقش تنظيم‌كننده آب جمع‌آورى شده را به عهده دارد. مخزن مزبور از نوع بتنى مدفون و به حجم اسمى 500 مترمكعب مي‌باشد.
      - مخازن فشارشكن چهارگانه، شامل 4 مخزن در مسير خط انتقال كه به نحوى استقرار يافته‌اند كه به كمك مجموعه شيرآلات كنترل بالادست، نقش تعديل فشار قابل توجه خط انتقال را ايفا نمايند. مخازن فوق از نوع بتنى و مدفون به حجم اسمى 100 مترمكعب می‌باشد.
      - خط لوله انتقال، خط لوله انتقال آب به طول تقريبى 35 كيلومتر در حد فاصل مخازن جمع‌آورى و فشارشكن و شهر زيرآب قرار گرفته كه شامل حدود 32 كيلومتر لوله فولادى به قطر 400 ميليمتر و به ضخامت‌هاى 5.16 و 7.92 ميليمتر و حدود 3 كيلومتر لوله‌هاى چدن نشكن به قطر 400 ميليمتر می‌باشد. لوله‌هاى چدنى در بخشهاى كم‌فشار و لوله‌هاى فولادى با توجه به ضخامت‌هاى انتخابى در بخش‌هاى پرفشار استقرار يافته‌اند. جنس لوله‌هاى فولادى از نوع ST37 بوده كه توسط پوشش خارجى سه لايه گرم قيرى و پوشش داخلى ملات ماسه سيمان به همراه سيستم حفاظت كاتدى، محافظت می‌گردند.
      - حوضچه‌هاى شيرآلات خط انتقال، در مسير خط انتقال افزون بر 60 حوضچه شيرآلات از نوع تخليه هوا، تخليه آب، قطع و وصل، فشارشكن و كنترل دبى، بنا به موقعيت، استقرار يافته‌اند. فشار كارى حداكثر شيرها با توجه به محل استقرار آنها، حداکثر به 45 اتمسفر می‌رسد.
      - هزينه كل اجراى طرح: 9 ميليارد ريال بر مبنای نرخ‌های سال 1374