سد سهند

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 26 كيلومترى شهر هشترود
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين نيازهاى كشاورزى در10300 هكتار اراضى توسعه 600 هكتار اراضى بهبود ( براساس آخرين اطلاعات فاز 2 طرح شبکه آبياري و زهکشي )
      - امكان بخشى به تأمين قسمتى از آب مصرفي شهر هشترود به ميزان حدود3 ميليون مترمكعب در سال و نيز تأمين 3 ميليون مترمكعب نياز آبى سالانه شهرك صنعتى پروفسور هشترودى.
      - تأمين نياز حفظ محيط زيست رودخانه به ميزان حداقل5/1ميليون مترمكعب در سال
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1371 تا سال 1379
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1374 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1375 تا سال ادامه دارد
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: قرنقو چاى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 149ميليون متر مكعب
      • نــوع سد: خاكى با هسته ناتراواى ميانى
      • ارتفاع سد: 47 متر از روى بستر و 59 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 1/3 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 148 و 165 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 1510 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 9/3 متر در جناح راست سد در تلفيق با فرازبند به ارتفاع 12متر و نشيب‌بند به ارتفاع 3 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 200 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 13 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 100 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 220 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1379

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake dior saddle bag louis vuitton artsy replica imitazioni louis vuitton replica louis vuitton imitazioni borse dior louis vuitton messenger replica replica gucci Hermes replica uk cartier trinity ring replica borse false louis vuitton napoli louis vuitton sling bag replica goyard replica louis vuitton sling bag replica chanel bag replica imitazioni louis vuitton cartier bracelet replica replica lv australia fake louis vuitton belt goyard replica louis vuitton messenger replica imitazioni hermes van cleef replica replica goyard louis vuitton backpack replica Louis Vuitton wallet replica replica louis vuitton belt uk replica gucci shoes replica chanel wallet bolsos louis vuitton outlet Louis Vuitton China online Shop chanel wallet replica imitazioni hermes louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louis vuitton wallet 1:1 imitaciones louis vuitton espana replica lv australia Replica Gucci Belts replique louboutin replica louboutin replica borse gucci louis vuitton fake cartier love bracelet replica replica Louis Vuitton supreme Backpack fake louis vuitton wallet replica Jordan 4 replique louboutin imitazioni louis vuitton chanel shoes replica chanel replica