سد کلان ملایر

وضعیت پروژه: انجام نشده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى همدان
      • محل طرح: استان همدان - 30 كيلومترى جنوب شهر ملاير
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين آب شرب و بهداشتى شهر ملاير
      - تأمين آب زراعى حدود 1600 هكتار از اراضى پايين‌دست سد.
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1379 تا سال 1381
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1382 تا سال 1383
      - فاز اجرايى از سال 1382 تا سال 1390
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: كلان
      • آبدهى سالانه رودخانه: 35 ميليون مترمكعب
      • نــوع سد: خاكى همگن 
      • ارتفاع سد: 9/45 متر از روى بستر و 47 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 5/3 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 45 و 4/44 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 769 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك مجموعه گالرى كندوپوش به ابعاد داخلى 8/1×2/2 متر در بالادست و 1/3×0/3 متر در پايين‌دست به طول 360 متر و فرازبندى خاكى به ارتفاع 12 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 5/27 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 8/2 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 12 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 200 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1383 

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake dior saddle bag louis vuitton artsy replica imitazioni louis vuitton replica louis vuitton imitazioni borse dior louis vuitton messenger replica replica gucci Hermes replica uk cartier trinity ring replica borse false louis vuitton napoli louis vuitton sling bag replica goyard replica louis vuitton sling bag replica chanel bag replica imitazioni louis vuitton cartier bracelet replica replica lv australia fake louis vuitton belt goyard replica louis vuitton messenger replica imitazioni hermes van cleef replica replica goyard louis vuitton backpack replica Louis Vuitton wallet replica replica louis vuitton belt uk replica gucci shoes replica chanel wallet bolsos louis vuitton outlet Louis Vuitton China online Shop chanel wallet replica imitazioni hermes louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louis vuitton wallet 1:1 imitaciones louis vuitton espana replica lv australia Replica Gucci Belts replique louboutin replica louboutin replica borse gucci louis vuitton fake cartier love bracelet replica replica Louis Vuitton supreme Backpack fake louis vuitton wallet replica Jordan 4 replique louboutin imitazioni louis vuitton chanel shoes replica chanel replica