طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان

وضعیت پروژه: انجام شده

 1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى سيستان و بلوچستان
      • محل طرح: استان سيستان و بلوچستان
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلی: تأمين آب شرب بهداشتى شهر زاهدان و مناطق تحت پوشش
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1369 تا سال 1372
      - فاز اجرايى از سال 1372 تا سال 1382
 2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: درياچه‌هاى چاه نيمه واقع در جنوب زهك
      • نقطه‌ى تحويل آب: ورودى تصفيه‌خانه شهر زاهدان
      • سال هدف طرح: سال 1385
      • ظرفيت خط انتقال: 850 ليتر بر ثانيه
      • نحوه‌ى انتقال: ثقلى و پمپاژ
      • اجزاى اصلى طرح:
      - سيستم آبگيری: به منظور آبگيرى از درياچه‌هاى چاه نيمه،‌ سازه آبگير و تأسيسات مربوطه در ساحل غربى درياچه شماره 3 احداث شده است. سيستم آّبگيرى شامل برج ساحلى از نوع بتن مسلح با قطر داخلى 10 متر است كه براى اطمينان از كاركرد دائمى و مطمئن آبگير با ديوار سراسرى بتنى به دو نيم استوانه تقسيم شده كه يك نيم استوانه براى خط دوم انتقال در نظر گرفته شده است. هر يك از نيم استوانه‌ها با دو لوله فولادى در تراز‌هاى 470 و480 متر به درياچه شماره 3 متصل می‌باشند كه بسته به تراز آب درياچه و كيفيت آن می‌توانند از دو تراز فوق آبگيرى نمايند. براى خط لوله اول انتقال در يكى از نيم استوانه‌‌هاى برج ساحلى،‌ چهار پمپ مستغرق استقرار يافته است. آب خروجى از پمپ‌ها از طريق لوله جمع‌كننده به مخزن آب خام و در ادامه از خروجى مخزن فوق به تلمبه‌خانه شماره 1 انتقال می‌يابد.


      - خط لوله انتقال آب: مسير خط لوله انتقال آب به لحاظ توپوگرافى به دو ناحيه كلى دشت و كوهستان تقسيم می‌گردد. لوله‌ها فولادى و به قطر اسمى 900 ميليمتر بوده و ضخامت جدار آن 7.14 تا 14.27 ميليمتر می‌باشد. بخش دشت خط لوله از تلمبه‌خانه 1 تا 2 به طول 106 كيلومتر و بخش كوهستانى خط لوله از تلمبه‌خانه 2 تا زاهدان به طول 87 كيلومتر در چهار قسمت اجرا گرديده است:
      - حد فاصل تلمبه خانه 2 تا 3 به طول 29.6 كيلومتر،
      - حد فاصل تلمبه‌خانه 3 تا 4 به طول 16.7 كيلومتر،
      - حد فاصل تلمبه‌خانه 4 تا مخزن تعادل به طول 12.7 كيلومتر،
      - حد فاصل مخزن تعادل تا مخازن ذخيره زاهدان به طول 27.6 كيلومتر.  

اقلام اصلى عمليات اجرايى در بخش دشت به شرح ذيل است:
      - وزن لوله‌ها در حدود 20000 تن،
      - عمليات خاكى جهت مسير‌سازى و تسطيح در حدود 1256700 مترمكعب در خاك نرم و دج،
      - لوله‌گذارى به طول 106 كيلومتر، 
      - احداث حوضچه و نصب شيرها شامل:
      شير قطع و وصل به قطر 150 ميليمتر: 93 عدد،
      شير قطع و وصل به قطر 200 ميليمتر: 16 عدد،
      شير قطع و وصل به قطر 700 ميليمتر: 6 عدد،
      شيرهوا به قطر 150 ميليمتر: 78 عدد.
      - تست هيدرواستاتيك و شستشو و ضدعفونى نمودن لوله‌ها.         

اقلام اصلى عمليات اجرايى در بخش کوهستانی به شرح ذيل است:
      - وزن لوله‌ها حدود 20000 تن،
      - عمليات خاكى جهت مسيرسازى و تسطيح در حدود 478000 مترمكعب در خاك دج وسنگ،
      - لوله‌گذارى به طول 87 كيلومتر،
      - احداث حوضچه و نصب شيرها شامل:
      شيرقطع و وصل به قطر 150 ميليمتر: 132 عدد،
      شير قطع و وصل به قطر 700 ميليمتر: 21 عدد،
      شيرهوا به قطر 150 ميليمتر:57 عدد،
      - تست هيدرواستاتيك و شستشو و ضدعفونى نمودن لوله‌ها.

      - تلمبه‌خانه‌ها: در طراحى تلمبه‌خانه‌ها فرض بر آن بوده است كه حداكثر مشابهت بين تلمبه‌خانه‌ها حاصل گردد. اطلاعات كلى تلمبه‌خانه‌ها به شرح زير می‌باشد:
      تلمبه‌خانه شماره 1:
      - آبدهى لحظه‌اى تلمبه‌خانه شماره 1: 850 ليتر در ثانيه
      - فشار (ارتفاع) كل ديناميكى: 290 متر
      - نوع پمپ: گريز از مركز محور افقى
      - تعداد پمپ‌ها: 3 آماده به كار +1 رزرو
      - آبدهى لحظه‌اى هر پمپ: 283.3 ليتر در ثانيه
      - سرعت دوران پمپ: 1450 دور در دقيقه
      - تعداد طبقات: 3 طبقه
      - ارتفاع لازم مكش (NPSHR):حدود 6 متر
      - توان هر موتور: 1100 كيلووات
      - نحوه نصب: افقى با اتصال مستقيم به موتور
      تلمبه‌خانه‌هاى شماره 2، 3 و 4:
      - آبدهى لحظه‌اى تلمبه‌خانه شماره 2، 3 و 4: 850 ليتر در ثانيه
      - فشار (ارتفاع) كل ديناميكى: 410 متر
      - نوع پمپ: گريز از مركز محور افقى
      - تعداد پمپ‌ها: 3 آماده به كار +1 رزرو
      - آبدهى لحظه‌اى هر پمپ: 283.3 ليتر در ثانيه
      - سرعت دوران پمپ: 1450 دور در دقيقه
      - تعداد طبقات: 5 طبقه
      - ارتفاع لازم مكش (NPSHR):حدود 6 متر
      - توان هر موتور: 1550 كيلووات
      - نحوه نصب: افقى با اتصال مستقيم به موتور


      - مخازن: در طرح انتقال آب، مخازنى به شرح ذيل احداث شده است:
      مخزن 5000 متر مكعبى آب خام،
      مخزن 5000 متر مكعبى تلمبه‌خانه شماره 1،
      مخزن 2000 متر مكعبى تلمبه‌خانه شماره 2،
      مخزن 2000 مترمكعبى تلمبه‌خانه شماره 3،
      مخزن 2000 مترمكعبى تلمبه‌خانه شماره 4،
      مخزن 5000 مترمكعبى متعادل كننده در پايان بخش پمپاژ (بالاترين نقطه مسير و شروع بخش ثقلى تا مخازن شهر زاهدان)،
      دو مخزن 30 هزار مترمكعبى در شهر زاهدان جهت ذخيره سازى آب،
      كليه مخازن بتنى مدفون و به شكل مكعب مستطيل هستند.
      • هزينه كل اجراى طرح: 750 ميليارد ريال بر مبنای نرخ‌های سال 1378     

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

fake dior saddle bag louis vuitton artsy replica imitazioni louis vuitton replica louis vuitton imitazioni borse dior louis vuitton messenger replica replica gucci Hermes replica uk cartier trinity ring replica borse false louis vuitton napoli louis vuitton sling bag replica goyard replica louis vuitton sling bag replica chanel bag replica imitazioni louis vuitton cartier bracelet replica replica lv australia fake louis vuitton belt goyard replica louis vuitton messenger replica imitazioni hermes van cleef replica replica goyard louis vuitton backpack replica Louis Vuitton wallet replica replica louis vuitton belt uk replica gucci shoes replica chanel wallet bolsos louis vuitton outlet Louis Vuitton China online Shop chanel wallet replica imitazioni hermes louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louis vuitton wallet 1:1 imitaciones louis vuitton espana replica lv australia Replica Gucci Belts replique louboutin replica louboutin replica borse gucci louis vuitton fake cartier love bracelet replica replica Louis Vuitton supreme Backpack fake louis vuitton wallet replica Jordan 4 replique louboutin imitazioni louis vuitton chanel shoes replica chanel replica